Drogi Telewidzu, jeżeli uznasz funkcjonowanie naszego serwisu za działalność pożyteczną i chciałbyś w jakimś stopniu współuczestniczyć w jego rozwijaniu, możesz wspierać nasze działania datkami, które można wpłacać na podane obok konto z dopiskiem:
"Dar na telewizję Hope Channel Polska".
Dziękujemy za wszelką okazaną pomoc.
Redakcja.

Nr konta bankowego: 69 1240 6218 1111 0010 6085 8316
Przelewy zagraniczne: Swift Code: PKOP PL PW 69 1240 6218 1111 0010 6085 8316
IBAN: PL BIC
Adres:
Ośrodek Radiowo-Telewizyjny "Głos Nadziei"
ul. Foksal 8,
00-366 Warszawa
Kontakt:
Sekretariat +48 22 31 31 432
Redakcja +48 22 31 31 424

www.hopechannel.pl
www.facebook.com/glos.nadziei